Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Voľby do NR SR - voľba poštou

 18.10.2019

 Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia môže požiadať o voľbu poštou, a to:


- v listinnej podobe tak, aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na adresu obce najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb

    (najneskôr do 10. 1. 2020)

- elektronicky (emailom na adresu obec.zubne@stonline.sk 

   najneskôr do 10. 1. 2020

Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.

Vzor žiadosti je zverejnený na stráne www.minv.sk


Zoznam článkov: