Kontakty

Toto webové sídlo www.obeczubne.sk spravuje Obec Zubné je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Zubné 

Adresa:
Obecný úrad Zubné  
Zubné 88
067 33 Papín

IČO: 00323861

Samosprávny kraj: Prešovský
Okres: Humenné
Región: Horný Zemplín
Počet obyvateľov: 363
Rozloha: 1955 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1317

Všeobecné informácie: info@obeczubne.sk
Podateľňa: podatelna@obeczubne.sk
Starosta: starosta@obeczubne.sk 
Informácie o napĺňaní webového sídla: admin@obeczubne.sk

Sekretariát: 
Tel.:
 +421 57 788 07 92 - zrušené

Mobil: 0948 766 708 - aktuálne

E-mail: sekretariat@obeczubne.sk

Kompetencie:
Obec Zubné je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebným úradom pre obec Zubné je obec Papín.

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk

webex.sk
Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika

e-mail: info@webex.sk