Aktuality

Úradná tabuľa

História

Zubné patrí podľa písomnej zmienky k jednej z najstarších obcí v regióne. Je to tzv. donačná listina z roku 1317, v ktorej vtedajší kráľ Karol Róbert daroval početné majetky šľachticovi Filipovi Drugethovi. Medzi mnohými mnohými dedinami bola aj obec Zubné. Z obsahu listiny vyplýva, že Zubné existovalo už pred rokom 1317.