Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 17)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
12/2023 Realizácia záhradníckych prác- Zelená infraštruktúra v obci Zubné Odb.: Obec Zubné
Dod.: SOPOD s.r.o.
8 441.30 €
00 Účet na príjem dotácie Odb.: Obec Zubné
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
0 €
NFP302090CWT7 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu a Odb.: Obec Zubné
Dod.: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
15 600 €
ZoD Vypracovanie projektovej dokumentácie Odb.: Obec Zubné
Dod.: ATELIÉR 23 s. r. o.
45 000 €
2277/VSD/2022 vecné bremeno na parcelách E549 a E532 Odb.: Obec Zubné
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
0 €
41/003/220 predĺženie termínu splatnosti Odb.: Obec Zubné
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
20 503.20 €
16062023 Zabezpečenie verejného obstarávania Odb.: Obec Zubné
Dod.: STAVANA s.r.o.
720 €
príloha č.4 úprava základnej zmluvy Odb.: Obec Zubné
Dod.: FÚRA s.r.o.
0 €
22/35/054/194 Aktivácia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie Odb.: Obec Zubné
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
2 214.45 €
22/35/010/42 Dohoda, § 10 PvHN Odb.: Obec Zubné
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
0 €
1/2022 Prenájom časti pozemku Odb.: GREEN FOREST PRODUCTION s.r.o.
Dod.: Obec Zubné
600 €
41/003/22 poskytnutie úveru Odb.: Obec Zubné
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
20 600 €
22062701/PP Manažment projektu Odb.: Obec Zubné
Dod.: MP Profit PB, s.r.o.
1 500 €
1258/VSD/2022 Peňažný dar Odb.: Obec Zubné
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
750 €
309070ADI5 Úprava verejných priestranstiev v obci Zubné (SO 03 Drevený altánok a SO 04 Tanečný parket) Odb.: Obec Zubné
Dod.: Pôdohospodárska platobná agentúra
20 503.20 €
1422365 Dotácia pre DHZO Odb.: Obec Zubné
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky
1 400 €
0773/VSD/2022 Poskytovanie osvetlenia obce Zubné Odb.: Obec Zubné
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
484.80 €
Generované portálom Uradne.sk