Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 10)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
príloha č.4 úprava základnej zmluvy Odb.: Obec Zubné
Dod.: FÚRA s.r.o.
0 €
22/35/054/194 Aktivácia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie Odb.: Obec Zubné
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
2 214.45 €
22/35/010/42 Dohoda, § 10 PvHN Odb.: Obec Zubné
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
0 €
1/2022 Prenájom časti pozemku Odb.: GREEN FOREST PRODUCTION s.r.o.
Dod.: Obec Zubné
600 €
41/003/22 poskytnutie úveru Odb.: Obec Zubné
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
20 600 €
22062701/PP Manažment projektu Odb.: Obec Zubné
Dod.: MP Profit PB, s.r.o.
1 500 €
1258/VSD/2022 Peňažný dar Odb.: Obec Zubné
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
750 €
309070ADI5 Úprava verejných priestranstiev v obci Zubné (SO 03 Drevený altánok a SO 04 Tanečný parket) Odb.: Obec Zubné
Dod.: Pôdohospodárska platobná agentúra
20 503.20 €
1422365 Dotácia pre DHZO Odb.: Obec Zubné
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky
1 400 €
0773/VSD/2022 Poskytovanie osvetlenia obce Zubné Odb.: Obec Zubné
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
484.80 €
Generované portálom Uradne.sk