Dokumenty

Audit 2022

Rozpočet 2024

Rozpočet 2023

AUDIT 2021

Rozpočet 2022

Audit 2020

Rozpočet 2021

Audit 2019

Rozpočet 2020

Audit za rok 2018

Rozpočet 2019

Rozpočet- príjem 2019
Rozpočet- výdaj 2019

Záverečný účet Obce Zubné za rok 2018

  Záverečný účet - 1. časť
  Záverečný účet - 2. časť

  Audit za rok 2017

   Individuálna výročná správa 2017
   Správa audítorky

   Rôzne

   Výberové konanie na riaditeľku MŠ Zubné
   Výberové konanie na pozíciu- Riaditeľka ZŠ
   Výpočet vytriedenia komunálnych odpadov
   Výberové konanie - hlavný kontrolór 2019
   Príkaz na inventarizáciu 1/2018
   Voľby do orgánov samosprávy obcí
   Výsledky volieb do orgánov samosprávy Obce Zubné
   Výstavba detského ihriska - výzva
   Výzva - Výstavba detského ihriska Príloha č. 1
   Výzva - Výstavba detského ihriska _ Príloha č. 2
   Výzva - Výstavba detského ihriska _ Príloha č. 3
   Oznámenie o určení počtu poslancov a utvorení volebného obdovu pre voľby do orgánov samosprávy obcí
   Výzva - Výstavba detského ihriska - Príloha č. 4
   Výzva na predkladanie ponúk
   Výrub stromov - oznámenie
   Výberove konanie
   Oznámenie o začatí konania - výrub stromov
   Rozhodnutie - výrub stromov