Symboly obce

Erb obce Zubné:

Začal sa používať od roku 2007. Jeho tvorcovia originálne spojili názov dediny so symbolikou koňa, ktorého obyvatelia v minulosti využívali ako neodmysliteľného pomocníka pri svojej každodennej práci na poli a hlavne v lesoch. Erb tvorí polookrúhly červený štít, v poli ktorého je predná časť konskej hlávky, prevzatej z historickej pečate obce. Jej horná (remenná) časť je žlatá a na ňu pripojené dolné (kovové) zakončenia sú biele. V strede tohto znamenia je ešte biela sánka so siedmimi, relatívne riedko sadenými , bielymi konskými zubami.

Vlajka obce Zubné:


Obecná vlajka má podobu štyroch pozdĺžnych pruhov červeného, žltého, červeného a bieleho. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami obecného erbu.