Cirkev

Chrám Zoslania Ducha svätého

Farnosť Zubné

Zubné 95

067 33

Správca farnosti: Mgr. Ivan Barna

Kontakt: 0910 852 472

 Dominantou obce Zubné je gréckokatolícka cirkev v klasickom štýle, vypínajúca sa na najvyššie položenom mieste v dedine. Bola vybudovaná v roku 1774, zasvätená Zoslaniu Ducha svätého. O niečo neskôr bola pristavaná sakristia. Cirkev bola zrekonštruovaná v roku 1919 a neskôr prešla rekonštrukciou ešte raz, v 40-tych rokoch 20. storočia. V roku 2001 bola na na celom chráme urobená nová medená strecha a nad vchodom drevený prístrešok.