Školstvo

ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Adresa:  Základná škola Zubné

                 Zubné 41

                 067 33

E-mail:  zszubne@zszubne.edu.sk

Telefón: 057/ 77 98 154

Riaditeľka školy:  Mgr. Andrea Škubová

Vychovávateľka:  Mgr. Mária Drozdová

Základná škola v obci je neplnoorganizovaná (málotriedna), 1.-4. ročník.  Vyčovanie prebieha v jednej triede. Pre žiakov je zriadená učebňa, kde prebieha vyučovanie informatiky a anglického jazyka. Pre žiakov je zriadený ŠKD a máme tu aj elokované pracovisko ZUŠ, súkromnej školy akademického maliara Andreja Smoláka. Na prízemí sa nachádza základná škola, na poschodí sú priestory materskej školy a školskej jedálne.

V školskom roku 2019 / 2020  školu navštevuje 12 žiakov.

MATERSKÁ ŠKOLA

Adresa:  Materská škola Zubné

                 Zubné 41

                 067 33

E-mail:  zszubne@zszubne.edu.sk

Telefón: 057/ 77 98 154

Riaditeľka školy a učiteľka:  PhDr. Jana Barnová (poverená riadením)

Učiteľka:  Mgr. Marta Lukáčová

V školskom roku 2019 / 2020  školu navštevuje 8 žiakov.