Školstvo

ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Adresa:  Základná škola s materskou školou

                 Zubné 41

                 067 33

E-mail:  zszubne41@gmail.com

Telefón: 057/ 77 98 154

Riaditeľka školy:  Mgr. Andrea Škubová

Vychovávateľka:  Mgr. Lenka Myciová

Základná škola v obci je neplnoorganizovaná (málotriedna), 1.-4. ročník.  Vyčovanie prebieha v jednej triede. Pre žiakov je zriadená učebňa, kde prebieha vyučovanie informatiky a anglického jazyka. Pre žiakov je zriadený ŠKD a máme tu aj elokované pracovisko ZUŠ, súkromnej školy akademického maliara Andreja Smoláka. Na prízemí sa nachádza základná škola, na poschodí sú priestory materskej školy a školskej jedálne.

V školskom roku 2022 / 2023  školu navštevuje 11 žiakov.

Učiteľka v MŠ:  PhDr. Jana Barnová

V školskom roku 2022 / 2023  materskú školu navštevuje 14 žiakov.

Vedúca školskej jedálne a kuchárka: Iveta Simová