Deň otcov

 13.08.2019

DEŇ OTCOV alebo 1. ročník zubenskej gulašiády

15.jún 2019, sobotné popoludnie pretkané horúcimi lúčmi slnka, skvelá partia ľudí a spolu s ňou i kopec zábavy, príjemných spoločných chvíľ a momentov, v ktorých sa zrkadlil účel pripomenutia si významu a posolstva Medzinárodného dňa otcov. Nuž, i tieto prívlastky si dovolím pripísať k uplynulej sobote v Zubnom a nostalgicky sa k nej navracajúc cítim v srdci nesmiernu radosť z toho, že sa nám spoločnými silami prostredníctvom prvého ročníka akcie takéhoto rázu podarilo spojiť príjemné s užitočným.
Výzva zrealizovať 1. ročník gulašiády totiž nebola iba výrazom toho, ako si uctiť nezastupiteľné miesto otcov v rodine, ako vyjadriť vďaku za ich starostlivosť, častokrát i mozoľnaté ruky, obetavosť a rodičovskú lásku, ale i snahou založiť pri príležitosti osláv tohto sviatku novú obecnú tradíciu. Tradíciu, ktorá je novou príležitosťou primknúť nás, občanov obce Zubné, k tomu, aby sme sa neštítili tráviť spoločne čas. Tradícia, ktorá je novým symbolom vzájomnej spolupráce, symbolom častejších spoločných stretnutí, symbolom otvorenejšej komunikácie medzi občanmi, symbolom prehlbovania spolupatričnosti i symbolom pre tvorbu nových spoločných zážitkov a spomienok.
Milí priatelia, ctení účastníci 1. ročníka zubenskej gulašiády, dovoľte mi touto cestou vrúcne sa Vám poďakovať za to, že myšlienka zorganizovať túto ,,guláš party" našla živnú pôdu na to, aby sme ju pretavili do reality i vďaka Vášmu oduševneniu podujať sa na jej prípravách a priložiť ruku k dielu. Plánované sa tak stalo reálnym a sobotňajší deň so sebou priniesol nielen gurmánsky zážitok v podobe piatich súťažných tímov, mužské osadenstvo ktorých potešilo mlsné jazýčky širokej verejnosti prípravou chuťovo skvostných a lahodiacich gulášov pripravovaných podľa originálnych receptúr, ale i poriadnu dávku zábavy, smiechu či otcovskej hravosti.
A výsledok? Z môjho pohľadu (a verím, že i optikou tých, ktorí sa podujatia zúčastnili) to bola jedna nádherná akcia, prostredníctvom ktorej sme spoločne (dúfam) položili základy novozaloženej tradície v našej obci. A nie, nie sú to symbolické medaily a víťazné poháre, ktoré zo súťažných tímov spravili víťazov - všetky guláše boli chuťovo vynikajúce a vyvážené, avšak majme na pamäti predovšetkým tú skutočnosť, že ich príprava bola len prvotnou zámienkou k spoločnému stretnutiu, ktorému navyše prial horúci slnečný deň, vynikajúca spoločnosť a ľudia so srdcom na správnom mieste a zmyslom pre humor.
A preto mi na záver neostáva nič iné, len v stručnosti skonštatovať, že z uplynulej soboty, ktorá sa niesla v znamení 1. ročníka zubenskej gulašiády, vzchádzajú ako víťazi VŠETCI! Milí členovia všetkých súťažných tímov, vedzte, že každý jeden z Vás sa môže hrdiť titulom VÍŤAZA - takto si Vás budú pamätať všetci, ktorí sa podujatia zúčastnili, a to nielen skrze chutných gulášov, ktoré vzišli ako výsledok Vášho kulinárskeho umenia, ale v prvom rade skrze unikátnu atmosféru, jedinečnú zábavu, vzájomnú spoluprácu ako i skrze toho, že len vďaka Vášmu záujmu a odhodlaniu zúčastniť sa v obci doposiaľ nevídanej akcie, bolo vôbec možné započať s prípravami gulašiády, pretože práve v spevavých tónoch znejúcich pri ohni v kruhu dobrých ľudí, ktorých sa všade veľa zmestí, sme opätovne poukázali na hodnotu dobre známeho starého olympijského hesla, že nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa!
Čo napokon dodať, vážení? Možno len toľko, že skláňam pomyselne klobúk pred všetkými súťažnými tímami, pred všetkými tými, ktorí obetovali sobotňajšie odpoludnie v prospech tejto obecnej akcie a poctili nás svojou návštevou a v neposlednom rade pred všetkými, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli - ĎAKUJEM Vám všetkým a nesmierne úprimne sa teším (samozrejme, v prípade pozitívnej odozvy a ďalšieho záujmu z radu občanov) na zahájenie druhého ročníka tohto športovo-spoločenského podujatia.

Zoznam aktualít:

1 2 3 >