Úprava verejných priestranstiev v obci Zubné

 04.08.2022

Projekt:

Úprava verejných priestranstiev v obci Zubné (SO 03 Drevený altánok a SO 04 Tanečný parket)

Cieľ:

Realizácia aktivít súvisiacich so zlepšením životných podmienok vidieckeho obyvateľstva v obci Zubné.

Prijímateľ:

Obec Zubné

Výška podpory z EÚ: 20 503, 20eur


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 >