Oznámenie o určení počtu poslancov a utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018

 13.08.2019

Obecné zastupiteľstvo v Zubnom podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákov v znení neskorších predpisov uznesením číslo 2/2018 zo dňa 30.7.2018 určilo, že Obecné zastupiteľstvo v Zubnom bude mať celkom 5 poslancov, ktorí sa budú voliť v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú obec.

Počet obyvateľov Obce Zubné ku dňu vyhlásenia volieb: 357


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 >