Rozhodnutie hlavného hygienika SR

 02.04.2020

V súvislosti s celosvetovým výskytom ochorenia COVID-19, spôsobeným novým typom koronavírusu SARS-CoV-2 vydal hlavný hygienik Slovenskej republiky nariadenie, v ktorom sú upravené viaceré opatrenia na predchádzanie vzniku a šírenia tohto ochorenia na našom území.

ŽIADAME OBČANOV OBCE ZUBNÉ O DODRŽIAVANIE TOHTO NARIADENIA

Zoznam aktualít:

1 2 3 4 >