Zákaz vstupu na ihriská

 02.04.2020

Na základe uznesenia Vlády Slovenskej republiky  č. 111/2020 zo dňa 11. marca 2020 podľa § 8 zákona Národnej rady SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov je na území SR od 12. marca 2020 od 06:00 hod. vyhlásená mimoriadna situácia.

Na základe tohto uznesenia

OBEC ZUBNÉ VYDÁVA ZÁKAZ VSTUPU NA VEREJNÉ IHRISKÁ A ŠPORTOVISKÁ.


Zoznam aktualít:

1 2 3 >