Zavedenie zberu jedlých olejov a tukov

 01.03.2021

Ako?

Občan zbiera jedlé oleje a tuky do uzavretých plastových fliaš, ktoré donesie na obecný úrad.

Čo?

Všetky druhy jedlých olejov a tukov z domácností, použité aj nepoužité.

Prečo?

Zabezpečí sa ekologické nakladnie s jedlými olejmi a tukmi, zvýši sa miera separácie odpadu v obci, zamedzí sa upchávaniu odpadového potrubia u vás doma.


Zoznam aktualít:

1 2 3 >