Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 28)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Z 1/2024 platenie doplatku za poskytovanie sociálnej služby Odb.: Obec Zubné
Dod.: GERIA, n.o.
70 €
KZ 1/2024 Predaj parcely C 505/10 Odb.: Františk Hudák
Dod.: Obec Zubné
252 €
1/2024 úprava základnej zmluvy Odb.: Obec Zubné
Dod.: FÚRA s.r.o.
0 €
02/08/2020 mesačný IT servis Odb.: Obec Zubné
Dod.: bHcomp s. r. o.
52.80 €
2/2024 vedenie účtovníctva Odb.: Obec Zubné
Dod.: Mgr. Jaroslav Lukáč
400 €
1 predaj parcely KNC 80 Odb.: Erika Zimovčáková
Dod.: Obec Zubné
1 265 €
23/35/010/106 Výkon aktivačných prác v zmysle zmluvy Odb.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dod.: Obec Zubné
0 €
1/2023 Reakizácia projektu Eko-kútik v Zubnom Odb.: Základná škola s materskou školou, Zubné 41
Dod.: GREEN FOREST PRODUCTION s.r.o.
8 650 €
D 1/2024 úprava základnej zmluvy Odb.: Obec Zubné
Dod.: FÚRA s.r.o.
0 €
69/O-23 audítorské služby Odb.: Obec Zubné
Dod.: Audit Accounting, s.r.o.
750 €
POD 137/2023 Podpora z fondu formou dotácie Odb.: Obec Zubné
Dod.: Slovenská agentúra životného prostredia
8 000 €
12/2023 Realizácia záhradníckych prác- Zelená infraštruktúra v obci Zubné Odb.: Obec Zubné
Dod.: SOPOD s.r.o.
8 441.30 €
00 Účet na príjem dotácie Odb.: Obec Zubné
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
0 €
NFP302090CWT7 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu a Odb.: Obec Zubné
Dod.: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
15 600 €
ZoD Vypracovanie projektovej dokumentácie Odb.: Obec Zubné
Dod.: ATELIÉR 23 s. r. o.
45 000 €
2277/VSD/2022 vecné bremeno na parcelách E549 a E532 Odb.: Obec Zubné
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
0 €
41/003/220 predĺženie termínu splatnosti Odb.: Obec Zubné
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
20 503.20 €
16062023 Zabezpečenie verejného obstarávania Odb.: Obec Zubné
Dod.: STAVANA s.r.o.
720 €
príloha č.4 úprava základnej zmluvy Odb.: Obec Zubné
Dod.: FÚRA s.r.o.
0 €
22/35/054/194 Aktivácia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie Odb.: Obec Zubné
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
2 214.45 €
Generované portálom Uradne.sk