Zníženie / odpustenie poplatkov za TKO v roku 2024

 18.01.2024

Oznam

Pripomíname občanom našej obce, že už je možné podať žiadosť o zníženie/ odpustenie poplatkov za komunálny odpad na rok 2024.

Žiadosť aj s prislúchajúcimi prílohami je potrebné doručiť do 15.02.2024 osobne alebo poštou na obecný úrad, prípadne na obec.zubne@gmail.com

Žiadosti doručené po tomto dátume nebudú akceptované!


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 >