Vítanie Mikuláša/ Vianočná akadémia 2019

Mikuláš tohto roku bol trochu iný ako pominulé roky. Jednak tým, že sa konal nie vonku, ale dnu v kultúrnom dome a jednak aj tým, že samotnému vítaniu sv. Mikuláša a rozdávaniu darčekov predchádzalo divadelné vystúpenie detí.


Zoznam fotogalérií:

1